ออกแบบแคตตาล็อก

 ทีมงานการออกแบบชาวไทยที่มีประสบการณ์การทำงานที่มีมาอย่างยาวนานทั้งกับบริษัทภายในประเทศ และต่างประเทศ ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ว่า งานของคุณจะมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการ โดยทางบริษัทพร้อมจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ก่อนลูกค้าจะตัดสินใจใช้บริการ


ราคา

 ราคาของเราขึ้นอยู่กับจำนวนของหน้ากระดาษ ซึงรวมถึงการให้คำปรึกษา ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้าง ภาพรวม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ หรือแม้กระทั่งรูปภาพที่จะต้องนำไปใช้งานจนถึงการแปลงไฟล์ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการพิมพ์ คุณสามารถนำข้อมูล และไฟล์รูปภาพของคุณมาใช้งาน หรือเลือกที่จะรับบริการเสริมจากช่างภาพของเราก็ได้เช่นกัน


ชั้นตอนการทำงาน

 การออกแบบแคตตาล๊อกของเรานั้น การทำงานหรือการออกแบบนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับงานหรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อให้สิ่งที่ออกมานั้นดีที่สุด ทั้งด้านมุมมอง สไตล์ และความรู้สึก โดยเริ่มต้นที่การดูกลุ่มเป้าหมายในชิ้นงาน ประเภทธุรกิจ คู่แข่ง และความต้องการ เพื่อใช้สร้างสรรค์การออกแบบให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของธุรกิจของคุณ จากนั้น เราจะเริ่มต้นการทำงานด้วยการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้ออกมาเป็นรูปแบบสำเร็จอย่างเป็นขั้นตอน


ระยะเวลาในการวางแผนและออกแบบ

 การทำงานสำหรับแคตตาล๊อกขนาดมาตรฐานคือจำนวน 32-64 หน้า จะใช้ระยะเวลาในการออกแบบประมาณ 4-6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน โดยระหว่างขั้นตอนการทำงานนั้น ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วม โดยทางเราจะส่งงานให้ดูเป็นระยะ สำหรับแคตตาล๊อกหรือโบรชัวร์ที่มีขนาดเล็ก ระยะเวลาการทำงานจะอยู่ระหว่าง 2-4 อาทิตย์ และขั้นตอนการพิมพ์ที่ 7-10 วันทำการ


ตารางราคา

ขนาดจำนวนหน้า481624324896
Trim 8-1/2 x 11ราคาต่อหน้า$499$419$375$399$309$279$255
Trim 6 x 11ราคาต่อหน้า$380$305$275$252$228$206
Trim 5-1/2 x 8-1/2ราคาต่อหน้า$287$228$207$190$175


รับออกแบบแคตตาล็อก