รับถ่ายภาพ

 บริษัทอินฟอร์เมชั่น แฟคเตอรี่ ให้บริการถ่ายรูปสินค้า ถ่ายรูปแฟชั่น เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลงานการสร้างสรรค์สินค้า เว็บเพจ หรือหน้าโฆษณาให้ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าการมีรูปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในหลักการตลาด หลายๆครั้งลูกค้าของคุณอาจกำลังมองหาสินค้าด้วยโปรแกรมการค้นหา รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสู่เว็บไซต์ หรือแม้แต่ในหน้าโฆษณาและสิ่งพิมพ์ก็ตาม นอกจากนั้น เรายังมีบริการตัดต่อ หรือตกแต่งรูปเดิมที่คุณมี หรือคุณอาจเลือกรูปที่เรามีเพื่อใช้งานตามแบบที่คุณต้องการ