พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากการซื้อขายผ่านร้านค้า โดยมีระบบการชำระเงินและรับสินค้าที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางอีกต่อไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งโดยองกรณ์และผู้บริโภค และเป็นธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการที่ทำได้เฉพาะผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

 

อินฟอร์เมชั่นแฟคตอรี่ประกอบไปด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบ และดูแลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เป้าหมายของเราคือการสร้างสรรค์และพัฒนาแบรน์ เพื่อส่งออกสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคในระดับนานาชาติ

 

 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์