กราฟฟิคสื่อสิ่งพิมพ์

          ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่ก้าวเข้าสู่ดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ในยุคที่ให้ความสนใจต่อการรับสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก เราไม่ได้ละทิ้งความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ บางครั้งคุณอาจต้องการเพียงข้อมูลที่จับต้องได้ ตีพิมพ์บนกระแผ่นดาษ เพื่อใช้ในการโฆษณาในช่องทางด้านอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณา ใบปลิว และอื่นๆ ที่ยังคงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัท อินฟอร์เมชั่น เป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรด้านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางดิจิตอลและสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบเว็บไซต์แล้ว การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นบริการที่ทางเราได้ให้บริการลูกค้าในประเทศอเมริกาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี ด้วยวิธีการคือการถ่ายภาพแฟชั่นซึ่งบริการโดยเรา รวบรวมจัดเรียงเนื้อหาพร้อมรูปภาพที่ถูกตกแต่งแก้ไขเพื่อให้มีความสวยงาม การเตรียมไฟล์ภาพให้พร้อมสำหรับระบบพิมพ์ การจัดเรียงตำแหน่งหน้าด้วยความรอบคอบ การออกแบบเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค

 

          อีกทั้งเรายังมีบริการจัดทำแผ่นพับ แคตตาล๊อค ใบโฆษณา ตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และนำมาจัดเรียงตามลักษณะงานที่ได้รับโดยใช้โปรแกรม Illustrator หากลักษณะงานเป็นงานหนังสือ แคตตาล๊อครูปเล่มเราใช้โปรแกรม InDesign เพื่อส่งต่องานไปยังโรงพิมพ์ โดยที่ผ่านมาบริษัทเราได้ให้บริการถ่ายภาพและออกแบบจัดรูปเล่มในประเทศไทยและส่งต่อไฟล์โดยการอัพโหลดผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพื่อส่งงานไปยังโรงพิมพ์ที่มีแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ประเทศอเมริกา จากนั้นเล่มแคตตาล๊อคสินค้าจะถูกส่งไปยังลูกค้าทั่วอเมริกาโดยธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะครบวงจรในการพิมพ์ การบริการรายชื่อลูกค้า และส่งแคตล๊อคไปยังบ้านลูกค้า

 

          สิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงในการผลิตผลงานคือการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งทำให้ชิ้นงานนั้นถูกออกแบบไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่แท้จริง

 

Easternserenity Catalog

Easternserenity Catalog

Easternserenity Catalog Holiday

Easternserenity Catalog Holiday

Easternserenity Catalog November

Easternserenity Catalog November

Easternserenity Catalog Summer

Easternserenity Catalog Summer

Easternserenity Catalog Late Summer

Easternserenity Catalog Late Summer