การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสาระสนเทศ

 

     การปฏิวัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิง และสร้างโอกาสใหม่ๆในการประกอบธุรกิจพาณิชยการ การแสดงสื่อดิจิตอลเพื่อการขาย วิธีที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน การตรวจสอบคุณภาพและปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้แหมาะสม และการติดตามความชอบส่วนตัวของผู้บริโภคไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ปฏิบัติได้ แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสนามแข่งขันธุรกิจดิจิตอลของยุคนี้

 

     การตลาดสมัยใหม่จึงจำเป็นต้องมีการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลที่ละเอียด ยิบย่อย และสมบูรณ์แบบพอที่จะนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคออนไลน์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังการซื้อขายแต่ละครั้งอาจสร้างข้อมูลขึ้นมาได้อย่างไม่สิ้นสุด  ข้อมูลเหล่านี้สามารถติดตามและเก็บบนฐานข้อมูลได้ในภายหลัง

 

     การมีข้อมูลที่มากมายล้นหลามนำมาซึ่งการแปลรูป ดึงข้อมูล และ ย่อขนาดจนกลายเป็นสาระสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องการเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับความรู้ที่ได้รับ ข้อมูลสาระสนเทศสามารถนำมาต่อยอด ช่วยเพิ่มคุณภาพของสื่อทางการตลาด ปรับช่องทางการตลาดและช่องทางการใช้ต้นทุน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่พร้อมเข้าสู่สนามแข่งขันทางการตลาด และ พัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

 

บริษัทอินฟอร์เมชั่นแฟคตอรี่มีงานหลักๆอยู่สามงานด้วยกัน ซึ่งได้แก่

 

การสร้างและรวบรวมข้อมูลสินค้า

 • การถ่ายภาพ
 • การเขียนคำบรรยายสินค้า
 • การระบุรายละเอียดจำเพาะสินค้า

 

     ภาพถ่ายที่จะทำให้ผู้เข้าชมเข้ามาซื้อสินค้าคือภาพถ่ายคุณภาพสูงที่เก็บทุกรายละเอียดรวมถึงการผสมผสานงานสตูดิโอเข้ากับงานถ่ายภาพนอกอาคารอย่างลงตัว และใช้ทั้งนางแบบจากฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรป การเขียนบรรยายสินค้าซึ่งมีทั้งสาระ ประโยชน์ และ คำเชิญชวนเสนาะหูเป็นงานที่ละเอียดและใช้ความรู้มาก แต่ผลลัพธ์คือประโยชน์ทางการตลาดและลูกค้ารายใหม่ๆ นอกจากนี้การระบุรายละเอียดเฉพาะของสินค้าก็ถือเป็นประโยชน์ต่อองค์การเช่นกัน โดยช่วยไม่ใหผู้ซื้อสับสน และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ซื้อต่อสินค้า

 

การนำเสนอข้อมูลสินค้าสู่ตลาด

 • กราฟฟิก
 • แคตตาล๊อกเล่ม
 • เว็บไซต์
 • อีเมลล์
 • โซเชียลมีเดีย

 

การวางแผนทางธุรกิจ และกลยุธการใช้ข้อมูลทางสถิติ

 •  การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย
 •  การปรับเปลี่ยนราคาและรูปแบบข้อเสนอ
 •  โลจิสติกซ์ ข้อมูลลูกค้า และ พฤติกรรมการเข้าชมเว็ปไซต์

 

บริษัทตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่

 

     อินฟอร์เมชั่นแฟคตอรี่ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ให้เกิดผลสูงสุด ทีมงานของเรามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งให้บริการการตลาดตามมาตรฐานโลก ทีมงานของเรามีประสบการณ์กว่าสิบปีโดยร่วมงานมาแล้วทั้งกับบริษัทเล็กๆไปจนถึงระดับประเทศ

กราฟฟิคเชียงใหม่

ผลงานของทีมงานกราฟฟิคเชียงใหม่

สตูดิโอถ่ายภาพเชียงใหม่

สตูดิโอถ่ายภาพที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในเชียงใหม่

ถ่ายภาพสินค้า

อินฟอร์เมชั่นแฟคตอรี่ถ่ายภาพสินค้าและเครื่องประดับได้หลายรูปแบบ

การวิเคราะข้อมูลสินค้า

แผนผังที่ได้จากการวิเคราะข้อมูลของสินค้าแต่ละชนิด