ออกแบบและพัฒนาเวปไซต์
 • บริการออกแบบเวปไซต์

  บริการออกแบบเวปไซต์

  รับออกแบบเวปไซต์ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับการทำงานด้วยฐานข้อมูล การทำงานของระบบตระกร้าสินค้า การชำระเงินและการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

 • บริการถ่ายภาพ

  บริการถ่ายภาพ

  บริการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพสำหรับหน้าเว็บไซต์จนถึงการใช้ภาพเพื่อนำเสนองานที่สมบูรณ์ในระดับมืออาชีพ

 • บริการเขียนข้อความโฆษณา

  บริการเขียนข้อความโฆษณา

  ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทั้งในเเว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา

 • บริการวางแผนสื่อทางการตลาดแบบตรง

  บริการวางแผนสื่อทางการตลาดแบบตรง

  สร้างแคมเปญ วางแผนสื่อทางการตลาดแบบตรง ทางจดหมาย ทางแคตตาล็อก รวมถีงบริการวางแผนการจัดส่งให้กับลูกค้า

 • รับปรึกษาด้านการทำ SEO

  รับปรึกษาด้านการทำ SEO

  เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักและอยู่ในอันดับแรกๆของหน้า Search Engine

 • วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและวิเคราะห์ตลาด

  วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและวิเคราะห์ตลาด

   

 • บริการวิเคราะห์ และวางแผนข้อมูล

  บริการวิเคราะห์ และวางแผนข้อมูล

  เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้ตรงกับความต้องการหรือใช้ในการวางแผน กลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับธุรกิจของคุณ

 • กราฟฟิคดีไซน

  กราฟฟิคดีไซน

   

 บริษัทอินฟอร์เมชั่น แฟคตอรี่ จำกัด ให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยทีมงานชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการทำงานในด้านภาษาและการออกแบบจะเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุด  จากการทำงานที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบเว็บไซต์ จนถึงการออกแบบและจัดทำแคตตาล็อก หรือรูปแบบงานที่ผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการได้ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ระบบการตลาดของคุณสมบูรณ์  หาก ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทได้โดยตรง พนักงานของเรามีความยินดีที่จะให้บริการเป็นอย่างยิ่ง
photography